رسانه

مروری بر دانش اندیشه با تعریف مهندسی ذهن مدل آرجی مروری بر دانش اندیشه با تعریف مهندسی ذهن مدل آرجی

دپارتمان مهندسی ذهن و مهارتهای فکری مدل RJ درادامه ی مبحث مروری بر دانش اندیشه، سیدمحمدرجایی رامشه -بنیانگذارمهندسی ذهن مدل …

مروری بر دانش اندیشه با تعریف مهندسی ذهن مدل آرجی مروری بر دانش اندیشه با تعریف مهندسی ذهن مدل آرجی Read More »

اسکرول به بالا