اینجا، نقطه آغاز تغییر زندگی شماست...
09912808460
0

پل های ارتباطی

ملیحه شایگانی نهاد-هیئت علمیRJ

به نام خدای اندیشه

سلام به دوست عزیزی که رزومه مرا می خوانی. همه با نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و انواع و اقسام کارها و افتخاراتی که آفریده اند رزومه شان را می نویسند. از دانشگاه های معتبری که در آن درس خوانده اند، همچنین از مقالاتشان صحبت می کنند…هرچه تاریخ زندگی ام را مرور کردم و هر چقدر خواستم مانند دیگران برای خودم افتخاری قلم و کاغذی بسازم راضی نشدم.

اما چه چیز روح خسته و رنجور مرا زنده کرد؟ چه چیز مرا از ورطه ناامیدی های بیماری دخترم بیدار ساخت، چه چیز مرا آنقدر توانمند ساخت که با دانش مغز و شناخت آشنا بشوم، چه چیز رویاهای کودکی ام را برایم محقق ساخت و چه چیز آنقدر به من اعتماد به نفس داد که بی درس و استاد، خود بیاموزم. تاریخ زندگی و تولد من پس از آشنایی با مدل RJ آغاز شده است. امسال ۷ ساله هستم. چرا که ۷ سال است خودم را یافته ام.

مهارت ها

مدرس کودک خلاق 90
تدریس دوره های مهارتهای فکری 100
پژوهشگر حوزه علوم شناختی 70